Velkommen til Foreningen.

Ejegod Tidende

Udkommer kvartalsvis.

Foreningens blad indeholder små historier om lokalsamfundet, stort og småt om foreningens daglige arbejde samt orientering om foreningens øvrige aktiviteter.

Bogen om

Landsognet

Slangerup landsogn, Hørup, Jordhøj, Manderup, Kvinderup.

Side fra Landsognsbogen.

Landsognsbog, Landsogn, Hørup, Jordhøj, Manderup, Kvinderup.

Registre over Sognearkivalier 1812 - 1970

For medlemmer af Historisk Forening
for Slangerupegnen:

Udflugt til ”Politimuseet”
Vi starter busturen lørdag
den 9. maj 2015 kl. 9:00

fra Kirketorvet.


Efter besøget på Politimuseet vil vi indtage en let frokost  i Hansens Gamle Familiehave
på Frederiksberg.
Forventet hjemkomst ca. kl. 16.

Billetter til turen kan købes i
Arkivet fra mandag den 27. april 2015 kl. 9-12,
til en pris af kr. 250 .

Er du ikke allerede medlem ?
Du kan stadig nå det!

Medlemskontingent:
150 kr. årligt pr. husstand


100 kr. årligt for pensionis-ter

Ludvig Frederik Brochs vejkort fra Frederiksborg til Roskilde, 1796.

Et samarbejde imellem Erik Mortensen, frivillig hjælper fra Slangerup lokalhistoriske arkiv og frivillig hjælper Arne Würtzen fra vores naboarkiv i Ølstykke har sørget for, at et gammelt 8 meter langt vejkort fra 1796 er blevet scannet.

Dette kort har Anne-Marie Jørgensen, arkivleder i Slangerup, ladet printe.

Det 2,5 meter lange print viser kortet i ca. 1/4 størrelse.

Det originale kort findes på Rigsarkivet og det er Det Kongelige Bibliotek, der har lavet scanningen. På det fine detaljerede kort kan vi følge datidens vej fra Hillerød til Roskilde.

Det printede kort samt CD af det originale kort er tilgængeligt på Lokalhistorisk arkiv i Slangerup, hvor du er velkommen til at studere det nærme.

Arkivleder Anne-Marie Jørgensen og Erik Mortensen, frivillig hjælper på Slangerup lokalhistoriske arkiv, fremviser print af Ludvig Frederik Borchs vejkort fra Frederiksborg til Roskilde, 1796. Slangerup by, udsnit af Ludvig Frederik Borchs vejkort fra Frederiksborg til Roskilde, 1796.

Bykort 1796

Byens udstrækning i dagens Slangerup :

Mod nord : Ved Kongensgade 30 (indsnævringen), Nørreport.

Mod vest : Ved Lindegården i Strandstræde, Vesterport

Mod sydøst : Ved lægehuset, Brobæksgade,  Sønderport.

Erik Ejegod fra Slangerup

Hvem var Ejegod...

...ca. 1055 i Slangerup  

var Danmarks konge 1095-1103.

Han oprettede et ærkebispesæde i Lund og fik sin bror Knud den Hellige helgenkåret. 

Læs mere om Erik Ejegod

Legitimationskort.

På "Arkiv siden" finder du eksempler fra Knud Larsens fotos til 1944 ID-kort.

Kan du supplere vores oplysninger, er vi glade !

Nyhed !!

Nu kan der søges på

efternavne i

Folketælling 1921 

for Slangerup by- og landsogn