Velkommen til Foreningen.

Ejegod Tidende

Udkommer kvartalsvis.

Foreningens blad indeholder små historier om lokalsamfundet, stort og småt om foreningens daglige arbejde samt orientering om foreningens øvrige aktiviteter.

Bogen om

Landsognet

Slangerup landsogn, Hørup, Jordhøj, Manderup, Kvinderup.

Side fra Landsognsbogen.

Landsognsbog, Landsogn, Hørup, Jordhøj, Manderup, Kvinderup.

Vores åbningstider

 

 

Lokalhistorisk Forening

Mandag
kl. 9.00 - 12.00

 

Arkivet

Torsdag
kl. 14.00 - 18.00

 

Registre over Sognearkivalier 1812 - 1970.

Mindeord

En af  Lokalhistorisk Forenings
aktive i Vægterkorpset,
Poul Erforth Larsen, er død.

Poul var gennem en lang årrække
en meget aktiv deltager i Historisk
Forenings Vægterkorps.


Han var bestyrelsessuppleant fra
1991 og til sin død den 11.02.2015.

Æret være hans minde.

På Foreningens vegne
Jens Lindgreen
Formand

Bykort 1796

Byens udstrækning i dagens Slangerup :

Mod nord : Ved Kongensgade 30 (indsnævringen), Nørreport.

Mod vest : Ved Lindegården i Strandstræde, Vesterport

Mod sydøst : Ved lægehuset, Brobæksgade,  Sønderport.

Erik Ejegod fra Slangerup

Hvem var Ejegod...

...ca. 1055 i Slangerup  

var Danmarks konge 1095-1103.

Han oprettede et ærkebispesæde i Lund og fik sin bror Knud den Hellige helgenkåret. 

Læs mere om Erik Ejegod

Legitimationskort.

På "Arkiv siden" finder du eksempler fra Knud Larsens fotos til 1944 ID-kort.

Kan du supplere vores oplysninger, er vi glade !

Nyhed !!

Nu kan der søges på

efternavne i

Folketælling 1921 

for Slangerup by- og landsogn