Velkommen til Foreningen.

Ejegod Tidende

Udkommer kvartalsvis.

Foreningens blad indeholder små historier om lokalsamfundet, stort og småt om foreningens daglige arbejde samt orientering om foreningens øvrige aktiviteter.

Bogen om

Landsognet

Slangerup landsogn, Hørup, Jordhøj, Manderup, Kvinderup.

Side fra Landsognsbogen.

Landsognsbog, Landsogn, Hørup, Jordhøj, Manderup, Kvinderup.

Registre over Sognearkivalier 1812 - 1970.

Skole i 200 år – og lidt længere!

I Aktivitetshuset, tirsdag den 30. september 2014 kl. 19:30.
Gratis adgang.

kr. 30 for ikke-medlemmer
I pausen byder vi på en øl/vand.

 

Arkivleder, cand. mag Anne-Marie Jørgensen, fortæller, med udgangspunkt i arkivalier og billeder fra Slangerup lokalhistoriske arkiv om skolelivet i Slangerup og omegn.

1814 blev der indført undervisningspligt for alle børn i Danmark, og i 1899 kom den lov, der indførte betegnelsen ”folkeskolen”.

I det område, som Slangerup lokalhistoriske arkiv dækker, har der dog været skoler i flere århundreder før. Der vil blive mulighed for at se nogle af de skolebilleder, som arkivet rummer, og høre om de skoleerindringer, som de lokalhistoriske arkiver i Frederikssund Kommune samler ind.

 

Bykort 1796

Byens udstrækning i dagens Slangerup :

Mod nord : Ved Kongensgade 30 (indsnævringen), Nørreport.

Mod vest : Ved Lindegården i Strandstræde, Vesterport

Mod sydøst : Ved lægehuset, Brobæksgade,  Sønderport.

Erik Ejegod fra Slangerup

Hvem var Ejegod...

...ca. 1055 i Slangerup  

var Danmarks konge 1095-1103.

Han oprettede et ærkebispesæde i Lund og fik sin bror Knud den Hellige helgenkåret. 

Læs mere om Erik Ejegod

OBS!!! NYE ÅBNINGSTIDER FRA 17 FEB. 2014.

Efter aftale med Frederikssund Bibliotek er de nye åbningstider :

Bestyrelsen træffes mandag  09 - 12.

Arkivet (Arkivlederen) torsdag 14 - 18.

Venlig hilsen

Bestyrelsen.

Legitimationskort.

På "Arkiv siden" finder du eksempler fra Knud Larsens fotos til 1944 ID-kort.

Kan du supplere vores oplysninger, er vi glade !