Velkommen til Foreningen.

Ejegod Tidende

Udkommer kvartalsvis.

Foreningens blad indeholder små historier om lokalsamfundet, stort og småt om foreningens daglige arbejde samt orientering om foreningens øvrige aktiviteter.

Bogen om

Landsognet

Slangerup landsogn, Hørup, Jordhøj, Manderup, Kvinderup.

Side fra Landsognsbogen.

Landsognsbog, Landsogn, Hørup, Jordhøj, Manderup, Kvinderup.

Knud Skaaning

 

Mindeord

 

En af Lokalhistorisk Forenings æresmedlemmer, Knud Skaaning, er død.
Knud var gennem en lang årerække en meget aktiv deltager i Foreningens arbejde. Han var i bestyrelsen i 10 år fra 1992 og de sidste 7 år heraf som sekretær. I den årerække var han med til at indføre det første EDB registreringssystem, Arkibas 3, startende i 1992.
Efter sin tid i bestyrelsen fortsatte han som Revisor for foreningen.

 

Æret være hans minde.

 

På Foreningens vegne

Jens Lindgreen
Formand

Nyhed !!

Nu kan der søges på

efternavne i

Folketælling 1921 

for Slangerup by- og landsogn

Registre over Sognearkivalier 1812 - 1970.

Lokalhistorisk Forening og

Arkivet holder lukket

imellem Jul og Nytår 2014.

 

Vi har åbent igen mandag

den 5. januar

2015 kl. 9-12.

 

 

En rigtig

 

Glædelig

 

Jul

 

fra alle os

 

til alle Jer!

 

Bykort 1796

Byens udstrækning i dagens Slangerup :

Mod nord : Ved Kongensgade 30 (indsnævringen), Nørreport.

Mod vest : Ved Lindegården i Strandstræde, Vesterport

Mod sydøst : Ved lægehuset, Brobæksgade,  Sønderport.

Erik Ejegod fra Slangerup

Hvem var Ejegod...

...ca. 1055 i Slangerup  

var Danmarks konge 1095-1103.

Han oprettede et ærkebispesæde i Lund og fik sin bror Knud den Hellige helgenkåret. 

Læs mere om Erik Ejegod

Legitimationskort.

På "Arkiv siden" finder du eksempler fra Knud Larsens fotos til 1944 ID-kort.

Kan du supplere vores oplysninger, er vi glade !

Efterlysning

 

Vore spisestuestole i Den gamle Smedje er efterhånden blevet noget vakkelvorne og vi tænker på, om der måske er borgere i Slangerup, der har nogle ældre stole liggende på loftet, i kælderen eller andre steder, stole, som de måske gerne vil af med. I givet fald er vi taknemmelige aftagere til disse.

Henvendelse til:

Henny Bøgh på mail

hboegh@post2.tele.dk

eller

Telefon 2099 5435