Velkommen til Foreningen.

Ejegod Tidende

Udkommer kvartalsvis.

Foreningens blad indeholder små historier om lokalsamfundet, stort og småt om foreningens daglige arbejde samt orientering om foreningens øvrige aktiviteter.

Bogen om

Landsognet

Slangerup landsogn, Hørup, Jordhøj, Manderup, Kvinderup.

Side fra Landsognsbogen.

Landsognsbog, Landsogn, Hørup, Jordhøj, Manderup, Kvinderup.

Knud Skaaning

 

Mindeord

 

En af Lokalhistorisk Forenings æresmedlemmer, Knud Skaaning, er død.
Knud var gennem en lang årerække en meget aktiv deltager i Foreningens arbejde. Han var i bestyrelsen i 10 år fra 1992 og de sidste 7 år heraf som sekretær. I den årerække var han med til at indføre det første EDB registreringssystem, Arkibas 3, startende i 1992.
Efter sin tid i bestyrelsen fortsatte han som Revisor for foreningen.

Æret været hans minde.

 

På Foreningens vegne

Jens Lindgreen
Formand

Nyhed !!

Nu kan der søges på

efternavne i

Folketælling 1921 

for Slangerup by- og landsogn

Registre over Sognearkivalier 1812 - 1970.

Bykort 1796

Byens udstrækning i dagens Slangerup :

Mod nord : Ved Kongensgade 30 (indsnævringen), Nørreport.

Mod vest : Ved Lindegården i Strandstræde, Vesterport

Mod sydøst : Ved lægehuset, Brobæksgade,  Sønderport.

Erik Ejegod fra Slangerup

Hvem var Ejegod...

...ca. 1055 i Slangerup  

var Danmarks konge 1095-1103.

Han oprettede et ærkebispesæde i Lund og fik sin bror Knud den Hellige helgenkåret. 

Læs mere om Erik Ejegod

Legitimationskort.

På "Arkiv siden" finder du eksempler fra Knud Larsens fotos til 1944 ID-kort.

Kan du supplere vores oplysninger, er vi glade !

Historisk Forening holder
Sæsonlukning af
Den gamle Smedje, Kongensgade 23,
3550 Slangerup


Søndag den 30. november 2014
kl. 15.00-18.00 (1. søndag i advent), slutter vi sæsonen
i Den gamle Smedje.


Smedeværkstedet holder ild i essen og du har her mulighed
for selv, at prøve det gamle smedehåndværk.

Indenfor i de gamle stuer, inviterer vi på kaffe og kage (saftevand til børnene), mens besøgende kan kigge på vore udstillinger om "Skolen i 200 år" og Legitimationsbilleder fra 2. verdenskrig".


Tilmelding ikke nødvendig.


Det vil dog være muligt at aftale besøg i Den gamle Smedje under vinterlukningen. Det kan  ske ved henvendelse til Henny Bøgh på mail hboegh@post2.tele.dk eller telefon 20995435.