Velkommen til Foreningen.

Ejegod Tidende

Udkommer kvartalsvis.

Foreningens blad indeholder små historier om lokalsamfundet, stort og småt om foreningens daglige arbejde samt orientering om foreningens øvrige aktiviteter.

Bogen om

Landsognet

Slangerup landsogn, Hørup, Jordhøj, Manderup, Kvinderup.

Side fra Landsognsbogen.

Landsognsbog, Landsogn, Hørup, Jordhøj, Manderup, Kvinderup.

Registre over Sognearkivalier 1812 - 1970

 

Nu kan der søges på

efternavne i

Folketællinger  :

For Slangerup by- og landsogn, 1911, 1921,
1930 og 1940

For Uvelse 1787 til 1890.

Ekstra Info
 

Vi åbner nu mulighed for, at du kan tilmelde dig vort Ekstra Info.

Ekstra Info er tiltænkt som ekstra information til dig
, i de tilfælde hvor vi ikke kan nå at bringe informationer via Ejegod Tidendende, eller i lokalpressen.

Du skal blot gå til fanebladet
"Ekstra Info"
og tilmelde dig, så vil du pr. e-mail få de nyheder der er aktuelle.

 

Foreningens og Arkivets

 åbningstider:

Historisk Forening holder åbent på Arkivet,

Kongensgade 18, "Rådhushaven"

Bag Biblioteket:

Mandag fra kl. 9 - 12

og

Torsdag fra kl. 13 - 17

 

Arkivets leder er på Arkivet:

Torsdag fra kl. 13 - 17

 

Foredrag i Aktivitetshuset Kongshøj,

Kannikestræde 2C

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:30

 

Gratis adgang !   

Kr. 30 for ikke-medlemmer

I pausen byder vi på en øl/vand 

 

Musæumsinspektør, arkæolog Palle Østergaard Sørensen fra Frederikssund Museum Færgegården kommer og fortæller om tidligere fund og planer for kommende udgravninger lokalt i Slangerup.

Han vil også komme ind på fund der er gjort i forbindelse med byggeriet i Vinge,

            

 

Ordinær generalforsamling

 

Tirsdag den 27. marts 2018

 

kl. 19:30 i Aktivitetshuset

 

Kannikestræde 2C

 

 

Bykort 1796

Byens udstrækning i dagens Slangerup :

Mod nord : Ved Kongensgade 30 (indsnævringen), Nørreport.

Mod vest : Ved Lindegården i Strandstræde, Vesterport

Mod sydøst : Ved lægehuset, Brobæksgade,  Sønderport.

Erik Ejegod fra Slangerup

Hvem var Ejegod...

...ca. 1055 i Slangerup  

var Danmarks konge 1095-1103.

Han oprettede et ærkebispesæde i Lund og fik sin bror Knud den Hellige helgenkåret. 

Læs mere om Erik Ejegod

Legitimationskort.

På "Arkiv siden" finder du eksempler fra Knud Larsens fotos til 1944 ID-kort.

Kan du supplere vores oplysninger, er vi glade !

Skoleliv

Så landede Frederikssund
Lokalhistoriske Arkivers
første fælles udgivelse
på arkivarens bord.

Skoleerindringer fra hele kommunen
illustreret med mange billeder fra de fire
arkivers samlinger.


Tak til alle jer, der har bidraget.
Bogen er på 121 sider,
og den kan allerede
købes på Arkivet eller
bibliotekerne for 100 kr.