Overskrift

Prospekt af Slangerup, 1753, set fra syd.

Prospekt af Slangerup

Gode links

se Forsiden.

Legitimationskort

(klik i foto for zoom)

Arkivet

Slangerup Lokalhistoriske Arkiv drives i et samarbejde mellem Frederikssund Bibliotekerne og  Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen. Arkivet ledes af en deltidsansat arkivleder, og frivillige medarbejdere fra foreningen udfører registrering, fotobearbejdning og andet arkivrelevant arbejde.

Slangerup Lokahistoriske Arkiv samler, registrerer og opbevarer materiale med relation til den del af Frederikssund Kommune, som fra 1970 til 2007 hørte under Slangerup kommune. Det vil sige : Slangerup Bysogn, Slangerup Landsogn, Uvelse Sogn og den nordlige del af Jørlunde Sogn, samt Lindholm by (Uggeløse sogn).

Slangerup Lokalhistoriske Forening

Her bor vi...

Arkivalierne

Vi har mange spændende arkivalier, bl.a. det gamle sogneråds- og kommunearkiv fra 1812 - 1969.

Se forsiden

Der er også en stor samling af den lokale fotograf, Knud Larsens, billeder fra 1925 - 83.

Her vises et par sider af den 10-årige Laurits Christian Hansens egen beskrivelse af Slangerups historie fra 1832. Han var søn af sognepræsten

Hørup Skoleprotokols restaurering.

 

Åbningstid :

Torsdag 13 - 17.