Her kan du finde artikler fra Ejegod tidende 1992-2007 

Du kan ikke få vist det søgte. Men du får oplyst i hvilket nummer af Ejegod Tidende, du kan læse om det, du søger.

De gamle numre af Ejegod Tidende kan du se i Lokalhistorisk Forening.

Se også Lokal Bibliografien for Nordsjælland:

Artikeloversigt

 

9.4 Hansen, Grethe, 1934-
Hansen, Grethe
Min dejlige barndom

Smedemester Oluf Hansens datter fra Den gamle Smedje fortæller barndomserindringer - hverdagen, julen og de strenge vintre i besættelsestidens Slangerup.
I: Ejegod tidende. - 2005. - ISSN 1603-449X. - Årg. 21. Nr. 4. - S. 26-37 : ill..

Emne:  1930-1939

 / 1940-1949 / Slangerup

 

46.4 Frederikssund
Mühldorff, Uffe
Sammenlægning - nu igen!

Træk af Frederiksund og omliggende byer og landsbyers sammenlægninger siden 1631.
Artiklen er optrykt efter: Frederikssund Historiske Forening. 2005. nr. 1.
I: Ejegod tidende. - 2005. - ISSN 1603-449X. - Årg. 21. Nr. 2. - S. 9-15 : ill..

Emne:  Frederikssund

 / Slangerup / 1600-1699 / 1700-1799 / 1800-1899 / 1900-1999 / 2000-2009

 

69.899
Uvelse sprøjtehus / bearbejdet af Erik Hansen og John Madsen

Uddrag af Uvelse sogns gamle protokoller og af Hans Andersens: "Uvelse sogn gennem 100 år".
I: Ejegod tidende. - 2006. - ISSN 1603-449X. - Årg. 22. Nr. 1. - S. 6-9 : ill..

Emne:  Uvelse sprøjtehus

 / brandvæsen

 

34.31
Slangerupbanden : uddrag af en Kommissionsdomstols arbejde i 1868 / af Erik Mortensen og John Madsen

81 personer, næsten alle hjemmehørende i Slangerup og Søsum, aflagde omkring 1600 tilståelser i den omfattende sag.
I: Ejegod tidende. - 2006. - ISSN 1603-449X. - Årg. 22. Nr. 3. - S. 26-39 : ill..

Emne:  kriminalitet

 / kriminelle / forbrydelser / 1860-1869

 

64.909 Slangerup Gjæstgivergaard
Poulsen, Tage R.
Slangerup Gjæstgivergaard

Kroen var samlingsted for det kulturelle liv gennem flere hundrede år.
Med historisk grundlag i Christian Larsen: Landsbyen Slangerup.
I: Ejegod tidende. - 2005. - ISSN 1603-449X. - Årg. 21. Nr. 1. - S. 6-12 : ill..

Emne:  Slangerup Gjæstgivergaard

 / Slangerup / kroer / 1900-1999 / 1800-1899

 

46.4 Slangerup
Poulsen, Tage R.
Kongensgade 5 : en bygnings historie fortalt i billeder

I: Ejegod tidende. - 2005. - ISSN 1603-449X. - Årg. 22. Nr. 2. - S. 12-15 : ill..

Emne:  Kongensgade 5 (Slangerup)

 

46.4 Slangerup Overdrev
Nørrung, Aase
Slangerup Overdrev i efterkrigsårene

I: Ejegod tidende. - 2006. - ISSN 1603-449X. - Årg. 22. Nr. 2. - S. 26-35 : ill..

Emne:  Slangerup Overdrev / Slangerup / efterkrigstiden / 1940-1949 / 1950-1959

 

34.31
Næsland, Flemming
Falskmøntneri i Nordsjælland

I 1850'erne.
I: Ejegod tidende. - 2005. - ISSN 1603-449X. - Årg. 21. Nr. 4. - S. 7-10 : ill..

Emne:  falskmøntneri / 1850-1859 / Nordsjælland

 

67.4
Mørck, Henrik
Slangerup Savværk

I: Ejegod tidende. - 2005. - ISSN 1603-449X. - Årg. 21. Nr. 2. - S. 5-8 : ill..

Emne:  Slangerup Savværk / Slangerup / savværker / træindustri / 1890-1899 / 1900-1999

 

46.4 Jordhøj
Larsen, Svend Erik Georg
En slægtsgårds endeligt : sommerferier på slægtsgården "Kroghøjgård" i Jordhøj 1922-1928

I: Ejegod tidende. - 2004. - ISSN 1603-449X. - Årg. 20. Nr. 3. - S. 26-35 : ill..

Emne:  Kroghøjgård (Jordhøj) / Jordhøj / Slangerup / gårde / 1920-1929

 

46.4 Slangerup
Larsen, Christian
Slangerups nedlæggelse som købstad i 1809 : Slangerups "dødsdom", købstadsrettighederne bortfalder

I: Ejegod tidende. - 2005. - ISSN 1603-449X. - Årg. 21. Nr. 3. - S. 9-15 : ill..

Emne:  Slangerup / historie / 1800-1899

 

99.4 Arup, Peter, Læge
Kaarup Nielsen, Anton
Peter Arup : Slangerups første blivende læge

I: Ejegod tidende. - 2006. - ISSN 1603-449X. - Årg. 22. Nr. 2. - S. 5-8 : ill..

Emne:  læger

 

46.4 Jordhøj
Kaarup Nielsen, Anton
Nis Pæs hus i Jordhøj

Revet ned i 1920 i forbindelse med regulering af vejen.
I: Ejegod tidende. - 2005. - ISSN 1603-449X. - Årg. 21. Nr. 4. - S. 15 : ill..

Emne:  Jordhøj

 

99.4 Jensen, Jens, 1933- , Gårdejer. Byrådsmedlem
Jensen, Jens
Fhv. kommunalpolitiker Jens Jensen fortæller om sit liv i et interview til Historisk Forening juni 2005 / bearbejdet af Mogens Christiansen

I: Ejegod tidende. - 2006. - ISSN 1603-449X. - Årg. 22, nr. 1 (2006). - S. 26-37.

Emne:  Slangerup / 1900-1999

 

46.4 Jordhøj
Henriksen, Jørgen Peder
Stalhøjgaard i Jordhøj / redigeret af John Madsen

Brudstykker af gårdens historie.
I: Ejegod tidende. - 2005. - ISSN 1603-449X. - Årg. 21. Nr. 4. - S. 11-14 : ill..

Emne:  Stalhøjgaard (Jordhøj) / Jordhøj / gårdhistorie / gårde

 

33.431 Uvelse Brugsforening
Hansen, Erik
Uvelse Brugs 100 år

I: Ejegod tidende. - 2006. - ISSN 1603-449X. - Årg. 22. Nr. 3. - S. 3-11 : ill..

Emne:  Uvelse Brugsforening / Uvelse / brugsforeninger / 1900-1999

 

99.4 Kaas, Johan Vilhelm, Gårdejer
Hansen, Erik
Proprietæren med ridefoged tilbøjeligheder

Johan Vilhelm Kaas, ejer af Lystrupgård i perioden 1852-1860, var som en af de store jordbesiddere selvskreven til en plads i sogneforstanderskabet. Forhandlingsprotokollerne tyder dog på at han har været en temmelig stridbar person. - Med udgangspunkt i Uvelse Sogns Forstanderskabs Forhandlingsprotokol.
I: Ejegod tidende. - 2005. - ISSN 1603-449X. - Årg. 21. Nr. 1. - S. 13-15.

Emne:  Uvelse / 1850-1859

 

65.841 København-Slangerup Banen
Fra Slangerup-banens indvielse i 1906

Artiklen er optrykt efter: Illustreret Tidende. 1906. April.
I: Ejegod tidende. - 2006. - ISSN 1603-449X. - Årg. 22. Nr. 2. - S. 9-11 : ill..

Emne:  København-Slangerup Banen / jernbaner

 

99.4 Fencker, Rigmor Marie, 1923-
Fencker, Rigmor Marie
Min barndom i Slangerup

I: Ejegod tidende. - 2004. - ISSN 1603-449X. - Årg. 20. Nr. 3. - S. 6-13 : ill..

Emne:  Slangerup / 1920-1929 / 1930-1939

 

65.841 København-Slangerup Banen
Den nye Jernbane

Slangerupbanen.
Genoptryk af avisartikel fra 1902.
I: Ejegod tidende. - 2005. - ISSN 1603-449X. - Årg. 21. Nr. 3. - S. 5-8 : ill..

Emne:  København-Slangerup Banen / jernbaner / jernbanehistorie / privatbaner

 

34.31
Andersen, A. P.
En henrettelse i Slangerup i året 1757

Artiklen er optrykt efter: Fra Frederiksborg Amt. 1910.
I forhold til den oprindelige artikel er der suppleret med oplysninger om de sidste henrettelser og bødler i Danmark .
I: Ejegod tidende. - 2006. - ISSN 1603-449X. - Årg. 22. Nr. 1. - S. 10-15 : ill..

Emne:  Slangerup / dødsstraf / henrettelse / forbrydelser

 

99.4 Poulsen, Tage R.
Poulsen, Tage R.
Erindringer fra en svunden tid

Historisk Forenings formand fortæller om sin barn- og ungdom i Slangerup.
I: Ejegod tidende. - 2004. - ISSN 1603-449X. - Årg. 20. Nr. 4. - S. 5-10 : ill..

Emne:  Slangerup / 1930-1939 / 1940-1949

 

69.89
Petersen, Harald
Den store brand i Slangerup 1902

I: Ejegod tidende. - 2004. - ISSN 1603-449X. - Årg. 20. Nr. 4. - S. 12-15 : ill..

Emne:  Slangerup / brande / 1900-1909

 

46.4 Slangerup
Skaaning, Knud
Slangerup Miniby

Slangerup Miniby fremstilles i skala 1:10.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 1999. - Årg. 15. Nr. 2. - S. 38-39 : ill..

Emne:  modelhuse

 

69.89
To 200-årige ejendomme brændt i Slangerup : ejendommen beboedes af tre familier - brandskaden anslås til ca. 30.000 kr.

Optryk af avisartikel fra 28. september 1937.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 1999. - Årg. 15. Nr. 2. - S. 19-21 : ill..

Emne:  1930-1939 / brande / Slangerup

 

34.796
Slangerup-grisen, der sad arresteret i 8 måneder / ved Quercus

I efteråret 1698 blev der stjålet mere end sædvanligt i Slangerup og omegn. Det gik især ud over bøndernes svin.
Artiklen er optrykt efter: Jul i Nordsjælland. 1955.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 1999. - Årg. 15. Nr. 2. - S. 5-8 : ill..

Emne:  retssager / 1690-1699 / Slangerup

 

69.89
Hæftig brand i Slangerup : 6 familier husvilde / Espen

Optryk af avisartikel fra 1904.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 1999. - Årg. 15. Nr. 2. - S. 12-13 : ill..

Emne:  1900-1909 / brande / Slangerup

 

99.4 Knæckenborg, Georg Severin, 1823-1891, Præst
Gribsø, Erland
Slangerup-Præsten og hans Papegøje

Optrykt efter: Jul i Nordsjælland. 1946.
I: Ejegod Tidende. - 1999. - Årg. 15. 
Nr. 2. - S. 22-25 : ill.. - ISSN 1603-449x.

Emne:  Slangerup

 

69.89
Gjæstgivergaardens rejsestald i Slangerup brændt : en mand reddet i sidste øjeblik

Opryk af avisartikel fra 6. august 1926.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 1999. - Årg. 15. Nr. 2. - S. 16-18 : ill..

Emne:  Slangerup Gjæstgivergaard / 1920-1929 / brande / kroer / Slangerup

 

69.89
Den røde hane har galet mange gange i Slangerup bys historie

I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 1999. - Årg. 15. Nr. 2. - S. 9-11 : ill..

Emne:  brande / Slangerup

 

69.89
Bager Lebahns ejendom brændt

I 1910 brændte bager Lebahns ejendom på Kirketorvet 5 i Slangerup.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 1999. - Årg. 15. Nr. 2. - S. 14-15 : ill..

Emne:  1910-1919 / brande / Slangerup

 

46.4 Slangerup
Strand Petersen, Kaj
Vandvejen til Slangerup

På baggrund af ikke mindst geologiske undersøgelser fastslår forfatteren at Slangerup aldrig har været en søhandelsstad og at Græse Å tilbage i middelalderen højst har været farbar med fladbundede pramme.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2002. - Årg. 18. Nr. 1. - S. 8-15 : ill..

Emne:  Slangerup / Græse Å / åer

 

69.65
Slangerupbanen lever og har det godt / E.R.

Farum Model Jernbane Klub har en model af København-Slangerup Banen.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2002. - Årg. 18. Nr. 1. - S. 36-37 : ill..

Emne:  Farum Model Jernbane Klub af 1976 / modeljernbaner / foreninger

 

63.64
Mühldorff, Uffe
Grisene væk fra byens gader

I 1778 udsendte kongen et reskript der gav tobaksdyrkerne mulighed for at indfange bøndernes løsgående grise, såfremt disse befandt sig i eller ved tobaksmarkerne. I artiklen beskrives de afledte problemer i Frederikssund og Slangerup.
Artiklen er optrykt efter: Frederikssund Historiske Forening. 2001. Nr. 2.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2002. - Årg. 18. Nr. 4. - S. 8-11 : ill..

Emne:  svin / Frederikssund / Slangerup

 

65.57
Momsen er dog det værste, de har lavet ... / -kaper

Emil Johannes Petersen, indehaver af købmandsforretningen i Kvinderup.
Artiklen er optrykt efter: Frederiksborg Amts Avis 1969.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2002. - Årg. 18. Nr. 4. - S. 12-13 : ill..

Emne:  Petersen, Emil Johannes / købmandshandel / købmandsforretninger / Kvinderup

 

65.86
Jessen, Søren (f. 1948)
Slangerups posthistorie : I. del

Optrykt efter: Posthistorisk Tidsskrift. 1985-1987.
Fortsættes i: Ejegod Tidende. 2001. Nr. 4.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2001. - Årg. 17. Nr. 3. - S. 26-35 : ill..

Emne:  postvæsen / Slangerup

 

65. Ejegod Tidende.

Petersen, Emil Johannes / købmandshandel / købmandsforretninger / Kvinderup

65.86

Jessen, Søren (f. 1948)

Ejegod Tidende.

postvæsen / Slangerup


Jessen, Søren (f. 1948)

86
Jessen, Søren (f. 1948)
Slangerups posthistorie : 2. del

Optrykt efter: Posthistorisk Tidsskrift. 1985-1987.
Fortsættelse af: Ejegod Tidende. 2001. Nr. 3.
Artiklen fortsættes i: Ejegod Tidende. 2002. Nr. 1: .
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2001. - Årg. 17. Nr. 4. - S. 26-35 : ill..

Emne:  postvæsen / Slangerup

 

 

65.86
Jessen, Søren (f. 1948)
Slangerups posthistorie : 3. del

Optrykt efter: Posthistorisk Tidsskrift. 1985-1987.
Fortsættelse af: Ejegod Tidende. 2001. Nr. 4.
Artiklen fortsættes i: Ejegod Tidende. 2002. Nr. 2.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2002. - Årg. 18. Nr. 1. - S. 26-35 : ill..

Emne:  postvæsen / Slangerup

 

65.86
Jessen, Søren (f. 1948)
Slangerups posthistorie : 4. del

Optrykt efter: Posthistorisk Tidsskrift. 1985-1987.
Fortsættelse af: Ejegod Tidende. 2002. Nr. 1.
Artiklen fortsættes i: Ejegod Tidende. 2002. Nr. 3.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2002. - Årg. 18. Nr. 2. - S. 26-37 : ill..

Emne:  postvæsen / Slangerup

 

65.86
Jessen, Søren (f. 1948)
Slangerups posthistorie : 5. del

Optrykt efter: Posthistorisk Tidsskrift. 1985-1987.
Fortsættelse af: Ejegod Tidende. 2002. Nr. 2.
Artiklen fortsættes i: Ejegod Tidende. 2002. Nr. 4.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2002. - Årg. 18. Nr. 3. - S. 26-37 : ill..

Emne:  postvæsen / Slangerup

 

65.86
Jessen, Søren (f. 1948)
Slangerups posthistorie : 6. del

Optrykt efter: Posthistorisk Tidsskrift. 1985-1987.
Fortsættelse af: Ejegod Tidende. 2002. Nr. 3.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2002. - Årg. 18. Nr. 4. - S. 26-39 : ill..

Emne:  postvæsen / Slangerup

 

99.4 Heegaard, Poul, 1806-1882, Købmand, sognefoged
Heegaard, Poul Anker
Uddrag af familien Heegaards historie

Poul Heegaard, sognefoged og postekspeditør i Slangerup og hans kone Trine Thomassine, født Rugaard. Denne Slangerup-slægt omtales også.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2002. - Årg. 18. Nr. 3. - S. 6-9 : ill..

Emne:  Slangerup

 

02.4 Hjørlunde Sognebogsamling
Brovang, I. A.
Hjørlunde Sognebogssamling : oplysningsbevægelsens start i Jørlunde - og tiden derefter

Hjørlunde Sognebogsamling oprettedes i 1806.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2002. - Årg. 18. Nr. 3. - S. 10-15 : ill..

Emne:  Hjørlunde Sognebogsamling / Jørlunde Bibliotek / biblioteksvæsen / biblioteker / Jørlunde / Slangerup / folkebiblioteker

 

73.08
Salamon, Josef
Slangefontænen i Slangerup

I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2004. - Årg. 20. Nr. 1. - S. 9-11 : ill..

Emne:  fontæner / skulptur / Slangerup

 

66.81
Nilausen, Johannes
En bagerhistorie fra Slangerup

Tre generationers bagermestre fulgte efter hinanden på "Rudegaard" også kaldet "Bagerigaarden" på Kirketorvet i Slangerup.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2004. - Årg. 20. Nr. 1. - S. 6-8 : ill..

Emne:  Rudegaard (Slangerup) / Bagerigaarden (Slangerup) / gårde / bageri / bagere

 

46.4 Lystrupgaard
Madsen, Poul
Lystrupgaards historie

Fortalt i 1960 af den daværende ejer, Poul Madsen.
Fortsættes i: Ejegod Tidende. 2004, nr. 1.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2003. - Årg. 19. Nr. 4. - S. 26-37 : ill..

Emne:  Lystrupgaard / gårde

 

46.4 Lystrupgaard
Madsen, Poul
Lystrupgaards historie

Fortalt i 1960 af den daværende ejer, Poul Madsen.
Fortsættes i: Ejegod Tidende. 2004, nr. 2.
Fortsættelse af: Ejegod Tidende. 2003, nr. 4.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2004. - Årg. 20. Nr. 1. - S. 26-37 : ill..

Emne:  Lystrupgaard / gårde

 

46.4 Lystrupgaard
Madsen, Poul
Lystrupgaards historie

Fortalt i 1960 af den daværende ejer, Poul Madsen.
Fortsættelse af: Ejegod Tidende. 2004, nr. 1.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2004. - Årg. 20. Nr. 2. - S. 26-37 : ill..

Emne:  Lystrupgaard / gårde

 

36.2 Slangerup
Larsen, Christian
Borgmesterens forgyldte sølvkæde : borgmesterkædens symboler

Gennemgang af Slangerup Kommunes borgmesterkæde.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2001. - Årg. 17. Nr. 4. - S. 36-37 : ill..

Emne:  borgmesterkæder

 

46.4 Frederikssund
Kjersgaard, Erik
Frederikssund : en slags købstad

Optrykt efter: Weekendavisen, 3. Maj 1991.
Også trykt i: Jul i Frederikssund. 1991.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2001. - Årg. 17. Nr. 4. - S. 10-13 : ill..

Emne:  Frederikssund

 

99.4 Larsen, Karen, 1912-
Larsen, Karen
En beretning om min barn- og ungdom på Jættehøjgaard

Forfatteren er født i 1912.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2004. - Årg. 20. Nr. 2. - S. 10-15 : ill..

Emne:  Jættehøjgaard / 1910-1919 / 1920-1929 / 19230-1939 / gårde

 

39.4
Lund, Bent
Selskabelighed i Slangerup

Omkring midten af 1800-tallet.
Optrykt efter LokalAvisen, december 1991.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2002. - Årg. 18. Nr. 2. - S. 13-15.

Emne:  selskabelighed / Slangerup

 

99.4 Snitker, Line, 1802-1880, Præstefrue
Gribsø, Erland
H.C. Andersens første Elskede ligger begravet i Slangerup

Optrykt efter: Jul i Nordsjælland. 1959.
I: Ejegod Tidende. - 2001. - Årg. 17. 
Nr. 3. - S. 8-10. - ISSN 1603-449x.

 

63.012
Gribsø, Erland
Et tvangsfæste

I 1636 blev karlen Christoffer Larsen tvunget til at fæste Søgaard i Skenkelsø.
Optrykt efter: Social Demokraten, 1940'erne.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2001. - Årg. 17. Nr. 4. - S. 13.

Emne:  Søgaard (Skenkelsø) / Skenkelsø / 1630-1639 / fæste / fæstebønder

 

46.4 Slangerup
Frederiksen, H.
Flagalléen : i året 1957 fik Slangerup sin flagallé

I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2001. - Årg. 17. Nr. 3. - S. 36-37 : ill..

Emne:  Slangerup / flag

 

99.4 Christiansen, Oda, 1900-
Christiansen, Oda
Dengang var der ikke julepyntet i Slangerup

Forfatteren er født i 1900 og mindes sin barndoms jul.
Optrykt efter: Slangerup Avis, december 1988.
I: Ejegod Tidende. - 2001. - Årg. 17. 
Nr. 4. - S. 4-5 : ill.. - ISSN 1603-449x.

Emne:  jul / 1900-1909 / 1920-1919

 

61.48
Andersen, A. P.
Slangerup Ligbærerlaug

Optrykt efter: Fra Frederiksborg Amt. 1910.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2001. - Årg. 17. Nr. 3. - S. 11-15 : ill..

Emne:  Slangerup Ligbærerlaug / ligbærerlaug

 

37.414 Hjørlunde Højskole
Knudsen Pedersen, Søren
Hjørlunde Højskoles historie / ved redaktør Einar Jacobsen

Artiklen har sandsynligvis været trykt i Frederiksborg Amts Avis i 1965.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2001. - Årg. 17. Nr. 1. - S. 26-35 : ill..

Emne:  højskoler / Hjørlunde Højskole

 

37.5 Slangerup Skole
Den gamle skole i Kannikestræde, byens latinerkvarter

Fra arkivleder Anton Kaarup Nielsens notater og uddrag af Christian Larsens bog: Landsbyen Slangerup 1809-1970.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2001. - Årg. 17. Nr. 2. - S. 8-11 : ill..

Emne:  Slangerup Skole / skoler / skolevæsen

 

63.62
Olsen, Gunnar
Da kvægsygen kom til Slangerup

Optrykt efter: Fra Frederiksborg Amt. 1941.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2001. - Årg. 17. Nr. 2. - S. 12-15.

Emne:  Slangerup / kvæg

 

46.4 Slangerup
Lund, Bent
Kirketorvet i Slangerup

Træk af Slangerups historie med hovedvægt på Kirketorvet og dets omgivelser.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2001. - Årg. 17. Nr. 2. - S. 26-33 : ill..

Emne:  Kirketorvet (Slangerup) / Slangerup

 

65.822
Damsgaard-Sørensen, Bent
Den første automobilrute

Optrykt efter artikel i: Witherløse. 1999.
Allerede i 1904 blev der etableret en busrute mellem Slangerup og Bispebjerg.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2001. - Årg. 17. Nr. 2. - S. 34-37 : ill..

Emne:  Dansk Automobilselskab / København-Slangerup ruten / Slangerup / bustrafik

 

99.4 Kollerød, Ole Pedersen, 1802-1837, Forbryder
Berg, Asger
Da morderen Ole Kollerød blev arresteret på Hestetorvet i Slangerup / af Asger Ødum Berg

I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2001. - Årg. 17. Nr. 1. - S. 8-15 : ill..

Emne:  Slangerup / forbrydere

 

55.8
Voldsom skypumpe over Jørlunde-Slangerupegnen

Optrykt efter avisartikel fra den 27. august 1937.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2000. - Årg. 16. Nr. 1. - S. 33.

Emne:  storme / skypumper / Slangerup / Jørlunde

 

99.94 Jordhøj
Nielsen, A. P.
Lidt om slægten Jordhøj : hvordan en fæstebondes afkom i gamle dage kunne komme frem i verden

Optrykt efter artikel i: Frederiksborg Amts Avis 7.juli 1950.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2000. - Årg. 16. Nr. 1. - S. 34-35.

Emne:  Jordhøj

 

99.4 Heiberg, Johanne Luise, 1812-1890, Skuespiller
Lund, Bent
Et bryllup i Slangerup kirke

Johanne Luise Heiberg og Johan Ludvig Heiberg blev viet i Slangerup Kirke 31. juli 1831. Til minde om dette er der rejst en mindesten i den gamle præstegårdshave.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2000. - Årg. 16. Nr. 4. - S. 12-15 : ill..

Emne:  mindesten

 

33.431 Jørlunde Brugsforening
Jørlunde Brugsforening fra starten i 1885 til slutningen i 1968

Uddrag af Jørlunde Brugsforenings festskrift i anledning af 75 års jubilæumsdagen, samt Jørlundebogen bind 2: .
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2000. - Årg. 16. Nr. 1. - S. 26-32 : ill..

Emne:  Jørlunde Brugsforening / brugsforeninger

 

46.4 Højagergaard
Højagergård : cirkusbaronens gods, der blev skole for unge landmænd

I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2000. - Årg. 16. Nr. 1. - S. 8-15 : ill..

Emne:  Nordsjællands Landbrugsskole / gårde / Højagergaard

 

46.4 Slangerup
Gribsø, Erland
Slangerup : landsbyen, der var en af Danmarks ældste købstæder

I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2000. - Årg. 16. Nr. 4. - S. 26-36 : ill..

Emne:  Slangerup

 

99.4 Kollerød, Ole Pedersen, 1802-1837, Forbryder
Berg, Asger
Da Ole Kollerød blev forført i Jørlunde Præstegård / af Asger Ødum Berg

I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2000. - Årg. 16. Nr. 4. - S. 6-11 : ill..

Emne:  Jørlunde Præstegård / forbrydere

 

99.4 Larsen, Christian
Poulsen, Tage R.
Mindeord / Tage

Christian Larsen, gennem mange år arkivar i Historisk Forening for Slangerup Kommunes arkiv, er død.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2003. - Årg. 19. Nr. 1. - S. 3 : ill..

 

46.4 Slangerup
Nielsen, Alfred E.
Lidt om de gamle gader i Slangerup

Revideret optryk af artikel i: Slangerup. 1921.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2003. - Årg. 19. Nr. 1. - S. 26-37 : ill..

Emne:  vejnavne / gadenavne / Slangerup / stednavne / gader / veje

 

39.5
Kaarup Nielsen, Anton
Fastelavnsoptog i Slangerup

Fastelavnsridningen i 1920'erne som forfatteren selv husker det fra sine drengeår.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2003. - Årg. 19. Nr. 1. - S. 6-10 : ill..

Emne:  1920-1929 / fastelavnsskikke / fastelavn / Slangerup

 

99.4 Flencker, Rigmor
Flencker, Rigmor
Min konfirmation i Slangerup

Forfatteren blev konfirmeret i april 1937 i Slangerup Kirke.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2003. - Årg. 19. Nr. 1. - S. 11-12.

Emne:  konfirmation / konfirmationsfester / Slangerup

 

34.796
"Om Nogen har Omgang med et Dyr skal han Døden lide, og Dyret skal I slaa ihjeld"

I 1740 blev Niels Nielsen fra Jørlunde dømt for sodomi.
Historien er gengivet efter: Oplysningstiden og det magiske. Af Tyge Krogh. 2000.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2003. - Årg. 19. Nr. 1. - S. 13-15 : ill..

Emne:  Nielsen, Niels / retssager

 

66.25
Teglovn fra 1300-tallet fundet på "savværksgrunden"

Fundet af en middelalderlig teglovn i Slangerup i efteråret 2003.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2003. - Årg. 19. Nr. 4. - S. 10-13 : ill..

Emne:  teglovne / arkæologi / Slangerup / middelalderarkæologi

 

69.51
Mühldorff, Uffe
Slangerup kanalen : kanalen, der skulle gøre Slangerup til havneby

I 1806 sendte man fra Slangerup en ansøgning til stiftamtmanden om at få støtte til at grave en kanal mellem Slangerup og Roskilde Fjord.
Artiklen er optrykt efter: Frederikssund Historiske Forening. 1998, nr. 2.
Artiklen er også trykt i: FAHS. 1999, nr. 3.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2002. - Årg. 18. Nr. 2. - S. 10-12 : ill..

Emne:  kanaler / Slangerup

 

40.8
Kjær-Hansen, Rolf
Turen går til Harzen : Frederiksborg Amt i Harzen 1950-70 : en udstilling om tidlig masseturisme

Også trykt i: FAHS. 2003. Nr. 3.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune. - 2003. - Årg. 19. Nr. 3. - S. 3-4 : ill..

Emne:  1950-1959 / 1960-1969 / turisme

 

46.4 Uvelse
Hansen, Erik
Uvelse 1779 og 1996

Artiklen tager udgangpunkt i 2 kort.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2003. - Årg. 19. Nr. 3. - S. 34-36 : ill..

Emne:  Uvelse

 

46.4 Uvelse
Hansen, Erik
Uvelse 1686

I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2003. - Årg. 19. Nr. 3. - S. 36-37.

Emne:  Uvelse / 1680-1689

 

46.4 Lystrup
Hansen, Erik
Lystrup 1782 og 1996

Artiklen tager udgangspunkt i 2 kort.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2003. - Årg. 19. Nr. 4. - S. 14-15 : ill..

Emne:  Lystrup (Uvelse)

 

99.4 Kingo, Thomas, 1634-1703, Præst. Digter
Gribsø, Erland
Da Thomas Kingo skiftede Latinskole - fra Slangerup til Frederiksborg

Tidligere trykt i: Jul i Nordsjælland. 1954.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2003. - Årg. 19. Nr. 3. - S. 26-33 : ill..

Emne:  præster / forfattere

 

99.4 Gribsø, Erik, 1915-1977, Redaktør
Gribsø, Erik
Slangerup Slotsmose - og andre mysterier

Uddrag af: Fra Isefjord til Øresund. 1974.
Også trykt i: Ejegod Tidende. 1996. Nr. 4.
I: Ejegod Tidende. - 2003. - Årg. 19. 
Nr. 4. - S. 6-9 : ill.. - ISSN 1603-449x.

Emne:  Slangerup Slotsmose / Slangerup

 

33.431 Jørlunde Brugsforening
Trusselbreve efter nedlæggelse af brugs

Sammenlægningen af Jørlunde Brugsforening og Slangerup Brugsforening - og den senere nedlægning af filialen i Jørlunde - bragte sindene i kog.
Optryk af artikel i Frederiksborg Amts Avis. 4/12 1968.
I: Ejegod Tidende. - 2000. - Årg. 16. 
Nr. 2. - S. 33-35 : ill.z1603-449x.

Emne:  Jørlunde Brugsforening / brugsforeninger

 

46.4 Lystrup Skov
Slangerupbanens turforslag 1932

En vandring fra Lindholm Station til Lystrup by og skov og via Slangerup Landbrugsskole retur til Slangerup Station.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2000. - Årg. 16. Nr. 3. - S. 14-15 : ill..

Emne:  Lystrup Skov

 

65.841 København-Slangerup Banen
Slangerupbanens tilblivelse

Udpluk fra hæfte udgivet i forbindelse med banens åbning i 1906.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 2000. - Årg. 16. Nr. 3. - S. 6-13 : ill..

Emne:  jernbaner / København-Slangerup Banen

 

90.88
Johansen, Don
Møntfundene i Uvelse kirke : i forbindelse med Nationalmuseets udgravning

I: Ejegod Tidende. - 2000. - Årg. 16. 
Nr. 2. - S. 12-15 : ill.. - ISSN 1603-449x.

Emne:  Uvelse Kirke / kirker / mønter

 

91.157 Rappendam Mose
Et offerfund fra Rappendam mose

I 1941 og 1942 fandt man ved tørvegravning dele af vognhjul, nav m.m. Fundet stammer sandsynligvis fra slutningen af bronzealderen og/eller ældre jernalder.
I: Ejegod Tidende. - 2000. - Årg. 16. 
Nr. 2. - S. 26-32 : ill.. - ISSN 1603-449x.

Emne:  Rappendam Mose / arkæologi / jernalderen / bronzealderen

 

71.864 Lystrup
Christensen, F. Günther
Kirken i Lystrup

Kapel/kirke i Lystrup som blev nedrevet umiddelbart efter reformationen.
I: Ejegod Tidende. - 2000. - Årg. 16. 
Nr. 3. - S. 26-30 : ill.. - ISSN 1603-449x.

Emne:  Lystrup (Uvelse) / kirker / kapeller

 

46.4 Slangerup
Andersen, A. P.
Fra det gamle Slangerup

Artikel fra 1908 inspireret af et kort over Slangerup by fra midten af 1700-tallet.
I: Ejegod Tidende. - 2000. - Årg. 16. 
Nr. 3. - S. 32-37 : ill.. - ISSN 1603-449x.

Emne:  Slangerup / kort

 

71.864 Uvelse Kirke
Alsløv, Anders
Uvelse kirkes restaurering

I: Ejegod Tidende. - 2000. - Årg. 16. 
Nr. 2. - S. 7-11 : ill.. - ISSN 1603-449x.

Emne:  Uvelse Kirke / kirker

 

99.4 Sørensen, Anna, 1908-
Skaanning, Knud
Historien om Anna og Ewald Sørensen i Hagerup / interview og bearbejdning ved Knud Skaanning

I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 1999. - Årg. 15. Nr. 1. - S. 5-8 : ill..

Emne:  Hagerup

 

66.81
Nielsen, Alfred E.
Kratmøllen ved Slangerup : en gammel mølles historie

Optrykt efter Amtstidende 27. august 1920 og følgende dage.
I: Ejegod Tidende. - 1999. - Årg. 15. 
Nr. 1. - S. 13-15, 26-33 : ill.. - ISSN 1603-449x.

Emne:  Kratmøllen (Slangerup) / møller / gårde / Slangerup

 

99.4 Petersdatter, Karen, 1802-1885, Klog kone
Kratmøllekonen fra Slangerup : Nordsjællands mest berømte "kloge kone", der havde konsultation i Hillerød to gange ugentlig

Optrykt efter artikel af Quercus i: Jul i Nordsjælland. 1947.
Også trykt i: Jul i Slangerup. 1999.
I: Ejegod Tidende. - 1999. - Årg. 15. 
Nr. 1. - S. 34-35 : ill.. - ISSN 1603-449x.

Emne:  kloge folk / kloge koner

 

66.24
Fund af kakler fra det 16. århundrede

Leif Petersen, Jørlunde fandt under gravning i en have nogle kakler som stammer fra 1600-tallet.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 1999. - Årg. 15. Nr. 1. - S. 9-12 : ill..

Emne:  Jørlunde / kakler / 1600-1699 / 1700-1799

 

34.31
Nicatius, Th.
Sortbørshajer i Slangerup på Frederik den førstes tid

Optrykt efter: Jul i Nordsjælland, 1950.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 1999. - Årg. 15. Nr. 3. - S. 10-13 : ill..

Emne:  Slangerup

 

78.22
Aagaard, Henning
Slangerup Kirkes orgel - et klenodie

I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 1999. - Årg. 15. Nr. 4. - S. 8-11 : ill..

Emne:  orgler / kirker / Slangerup Kirke

 

46.4 Nordsjælland
Kaarup Nielsen, Anton
Fodturen første og anden pinsedag 1917 : 24. og 25. maj

Forfatteren var lærer på Slangerup Skole og initiativtager til fodture. Turene foregik i årene 1922-1925 og blev financieret ved at Kaarup Nielsen skrev og tegnede "Slangerup kommuneskoles Juleavis". Avisen blev båret økonomisk af annoncører. På side 15-17 er nogle af annoncerne gengivet.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 1999. - Årg. 15. Nr. 4. - S. 18-25 : ill..

 

99.4 Barfod, K. V. T., 1860-1944, Præst
Galler, Dagny
Barfod på hosesokker : minder om "Fuglepræsten" fra Jørlunde

Optrykt efter: Frederiksborg Amts Avis, marts 1973.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 1999. - Årg. 15. Nr. 3. - S. 28-30 : ill..

Emne:  præster

 

35.6
Bækfort, Jytte
Slangerupvægterens gamle morgenstjerne fundet

I 1972 fandt skoleleder Ingeborg Olsen, Jørlunde sogneskole, Slangerup bys gamle morgenstjerne, som skolens pedel brugte til at rage slaggerne ud af skolens fyr med.
Artiklen var trykt i Slangerup Avis i 1972.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 1999. - Årg. 15. Nr. 3. - S. 6-9 : ill..

Emne:  vægtere

 

01.764 Frederiksborg Amt
Stennicke, Eva
Dansk Lokalbibliografi Frederiksborg Amt

Artiklen er trykt i andre lokalhistoriske foreningers tidsskrifter i Frederiksborg Amt.
I: Ejegod Tidende. - Historisk Forening for Slangerup Kommune, 1999. - Årg. 15. Nr. 3. - S. 34-35 : ill..

Emne:  lokalbibliografier

 

99.4 Barfod, K. V. T., 1860-1944, Præst
Brovang, I. A.
Gøgepræsten i Jørlunde / af I.A. Brovang ; tegninger: Karl Rønning

Pastor K.V.T. Barfod.
Optrykt efter: Julestjernen, 1947.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1998. Årg. 14. Nr. 1. S. 12-15, 26-35 : ill..

Emne:  præster

 

46.4 Slangerup
Slangerups Tingsten taler

Optrykt efter: Jul i Nordsjælland, 1944.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1998. Årg. 14. Nr. 4. S. 10-17 : ill..

Emne:  Slangerup / tingsten

 

Gribsø, Erland
Ærkebiskoppens Apoteker / af Erland Gribsø ; illustreret af K. Hansen Reistrup

Optrykt efter: Ved Julelampens Skær, 1924.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1998. Årg. 14. Nr. 4. S. 28-39 : ill..

 

Gribsø, Erland
Ærkebiskoppens Apoteker / af Erland Gribsø ; illustreret af K. Hansen Reistrup

Optrykt efter: Ved Julelampens Skær, 1924.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1998. Årg. 14. Nr. 4. S. 28-39 : ill..

 

33.431 Slangerup Brugsforening
Slangerup by : - og dens brugsforening

Uddrag af: Slangerup By og dens Brugsforening, 1945.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1998. Årg. 14. Nr. 2. S. 13-32 : ill..

Emne:  brugsforeninger / forretninger / Slangerup Brugsforening / Slangerup

 

89.684
Oh Slangerup ... / Spango

Betydningen af stednavnet Slangerup.
Optryk fra: Politiken 26. februar 1977.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1998. Årg. 14. Nr. 4. S. 8-9 : ill..

Emne:  Slangerup / stednavne

 

77.68
Lindgreen, Poul
Slangerup Bio i 1922 / af Poul Lindgreen

I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1998. Årg. 14. Nr. 2. S. 11-12 : ill..

Emne:  Slangerup Bio / biografer

 

46.4 Slangerup
Jørlund, Anders
Slangerup ved Aarhundredeskiftet / Anders Jørlund

I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1998. Årg. 14. Nr. 3. S. 17-24 : ill..

Emne:  Slangerup

 

46.4 Jørlunde
Jørlund, Anders
Et tværsnit af Jørlunde sogns historie / Anders Jørlund

I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1998. Årg. 14. Nr. 2. S. 8-10 : ill..

Emne:  Jørlunde

 

99.4 Lindgreen, John H., Maler
Hansen, Aase
... en maler kom til byen ... / af Aase Hansen

Om forfatterens far maler John H. Lindgreen i Slangerup.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1998. Årg. 14. Nr. 2. S. 36-37.

Emne:  Slangerup / malere

 

99.4 Schindler, David Jendrik, 1714-1786, Præst
Gribsø, Erland
Schindlers sten / Erland Gribsø

I stengærdet omkring præstehaven i Jørlunde findes en sten med indskriften DIS 1775. I artiklen fortælles om præsten David Jendrik Schindler, hans søn og sønnesøn.
Optrykt efter: Social-Demokraten.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1998. Årg. 14. Nr. 2. S. 7 : ill..

 

99.4 Klerke, Stine Bertelsen, 1846-1923
Gribsø, Erik
Mere om Australien-Stine / Erik Gribsø

Optrykt efter: Erik Gribsø: Fra Isefjord til Øresund, 1974.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. - 1998. - Årg. 14. 
Nr. 3. - S. 24-25 : ill.. - ISSN 1603-449x.

Emne:  Klerke, Stine Bertelsen

 

99.4 Larsen, Margrethe, 1840-1942
En 100 års fødselsdag på Jørlunde Overdrev i 1940 : en samtale med Margrethe Larsen om gode gamle dage og et sekellangt liv

Optrykt efter: Frederiksborg Amts Avis, omkring d. 29/7 1940.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forenig for Slangerup Kommune. 1998. Årg. 14. Nr. 3. S. 7-10 : ill..

 

 

65.841 København-Slangerup Banen
Vinge-Juel, H. C.
Af Slangerupbanens saga / af H.C. Vinge-Juel

Optrykt efter: Jul i Nordsjælland. 1949.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1996. Årg. 12. Nr. 1. S. 6-11 : ill..

Emne:  København-Slangerup Banen / jernbaner / Hareskovbanen

 

65.841 København-Slangerup Banen
KSB Kjøbenhavn-Slangerup Banen

Uddrag af brochure fra FMJK (Farum Modeljernebaneklub) af 1976.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1996. Årg. 12. Nr. 1. S. 11-14 : ill..

Emne:  København-Slangerup Banen / jernbaner / Hareskovbanen

 

69.65
FMJK af 1976 : Farum Modeljernbaneklub

I Farum Model jernbane Klub af 1976 bygger man på en modeljernbane af København-Slangerup Banen.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. - 1996. - Årg. 12. 
Nr. 1. - S. 14-15. - ISSN 1603-449x.

Emne:  Farum Model Jernbane Klub af 1976 / modeljernbaner / foreninger

 

66.81
Quercus
Blade af Slangerups Mølle-historie / af Quercus

Optrykt efter: Jul i Nordsjælland. 1958.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1994. Årg. 10. Nr. 2. S. 9-11 : ill..

Emne:  Slangerup Mølle / møller

 

71.864 Slangerup Kloster
Olsen, Niels P.
Ruiner i Klosterstræde

Samtale med amatørarkæologen Niels P. Olsen, der stedfæstede Slangerup Kloster og Erik Ejegods fødested.
Artiklen har tidligere været trykt i en avis i 1958.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1996. Årg. 12. Nr. 3. S. 7-10 : ill..

Emne:  Slangerup Kloster / klostre

 

65.57
Man kan ikke købe, hvad man vil, hos købmanden i Kvinderup...

Tidligere trykt i: Frederiksborg Amts Avis, 9/7 1967.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1995. Årg. 11. Nr. 1. S. 9-11.

Emne:  Petersen, Emil Johannes / købmandsforretninger / købmænd

 

65.57
Lystrup gamle købmandshandel lukkede i går

Tidligere trykt i: Lokalavisen, 20/6 1974.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1995. Årg. 11. Nr. 1. S. 11.

Emne:  Andersen, Ole / købmandsforretninger / købmænd

 

36.2 Slangerup
Larsen, Christian
De gamle bytrommer / af Christian Larsen

Også trykt i: FAHS. 1994. Nr..
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1994. Årg. 10. Nr. 1. S. 4-8 : ill..

Emne:  bytrommer

 

99.1
Bluhme, Rosalia
Menneskeskæbner i Slangerup / af Rosalia Bluhme

Tidligere trykt som kronik i: Frederiksborg Amts Avis, 1/4 1965.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1995. Årg. 11. Nr. 1. S. 4-8 : ill..

Emne:  Slangerup

 

91.157 Hagerup Voldsted
Westerlund, Jens
Hagerup udgravning 1997 / Jens Westerlund

I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1997. Årg. 13. Nr. 4. S. 3-4 : ill..

Emne:  Hagerup Voldsted / voldsteder / arkæologi

 

91.157 Hagerup Voldsted
Westerlund, Jens
Hagerup udgravningen [1995] / Jens Westerlund

I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1995. Årg. 11. Nr. 3. S. 9.

Emne:  Hagerup Voldsted / voldsteder / arkæologi

 

46.4 Slangerup
O, at køre til Slangerup... : den trans-sjællandske ekspedition / Phileas Coq

I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1997. Årg. 13. Nr. 4. S. 19-21 : ill..

Emne:  Slangerup

 

46.4lL Schiermackers Gaard
Nilausen, Johannes
Schiermackers Gaard / fortalt af Johannes Nilausen

Schiermackers Gaard på hjørnet af Kongensgade og Kannikestræde.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1997. Årg. 13. Nr. 1. S. 4-5 : ill.
.

Emne:  Schiermackers Gaard / gårde

 

99.4 Nilausen, Johannes, 1903-1984
Nilausen, Johannes
Johannes Nilausens erindringer

Erindringer om forskellige lokaliteter i Slangerup.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1996. Årg. 13. Nr. 3. S. 18-21 : ill..

Emne:  Schiermackers Gaard / gårde / Højagergaard / Slangerup

 

71.864 Slangerup Kloster
Jørlund, Anders
Luftige nonner : luftige nonner viste vej til Slangerups 800 år gamle kloster / af Anders Jørlund

Historien om hvordan Peder Ohlen fandt resterne af Slangerup Kloster.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1996. Årg. 12. Nr. 2. S. 3-7 : ill..

Emne:  Slangerup Kloster / klostre

 

99.4 Gribsø, Erik, 1915-1977, Redaktør
Gribsø, Erik
Slangerup Mose - og andre mysterier

Beretning om drengelivet i et nordsjællandsk moselandskab og andre mysterier, som de så ud for en ti-årig dreng i 1920'erne.
Uddrag af: Erik Gribsø: Fra Isefjord til Øresund. 1974.
Også trykt i: Erik Ejegod. 2003. Nr. 4.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1996. Årg. 12. Nr. 4. S. 6-11 : ill..

Emne:  Slangerup Slotsmose / 1920-1929 / Slangerup

 

99.4 Christensen, Peder, Skoledirektør
Christensen, Peder
Skoledirektøren fortæller erindringer fra sin barndoms skole / af Peder Christensen

Jørlunde Sogneskole i årene 1947-1954/55.
IEjegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1997. Årg. 13. Nr. 1. S. 18-20 : ill..

Emne:  Jørlunde Skole / skoler

 

71.864 Slangerup Kirke
Lund, Jørgen
Slangerups kirkeklokker / af Jørgen Lund og Cristian Larsen

Interview med kirketjener Birgitte Luck.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1994. Årg. 10. Nr. 1. S. 9-14 : ill..

Emne:  Slangerup Kirke / kirkeklokker / kirker

 

Gribsø, Erland
Slangerups kobberporte : julenovelle / af Erland Gribsø

I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1994. Årg. 10. Nr. 4. S. 4-9 : ill..

 

66.84
Gerdes, Steffen
Slangerup Bryggeri / af Steffen Gerdes

I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1995. Årg. 11. Nr. 4. S. 8-11 : ill..

Emne:  Slangerup Bryggeri / bryggerier

 

91.157 Hagerup Voldsted
Dalgaard, Lasse
Hagerup udgravningen 1994 / af Lasse Dalgaard

I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1994. Årg. 10. Nr. 3. S. 5-7 : ill..

Emne:  Hagerup Voldsted / voldsteder / arkæologi

 

40.71
Poulsen, Tage R.
De tyve år / Formanden

Historisk Forening for Slangerup Kommune kan fejre 20 års jubilæum.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1992. Årg. 8. Nr. 1. S. 2-4.

Emne:  Historisk Forening for Slangerup Kommune / foreninger / lokalhistoriske foreninger

 

34.31
Andersen, A. P.
En Henrettelse

Henrettelsen foregik 10. juni 1757 i Slangerup.
Optrykt efter artiklen: En Henrettelse og et Selvmord, i: Fra Frederiksborg Amt, 1910.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1990. Årg. 6. Nr. 2. S. 6-7.

Emne:  henrettelse / dødsstraf / Slangerup / forbrydelser

 

Nielsen, Alfred E.
St. Michaels Juleklokke / Alfred E. Nielsen ; illustreret af Ingeborg Hyldahl

Julehistorie fra det gamle Slangerup.
Optrykt efter: Ved Julelampens Skær, 1922.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1993. Årg. 9. Nr. 5. S. 4-11 : ill..

Emne:  Slangerup

 

99.4 Mørck, Anker, Købmand
Mørck, Anker
Fra Slangerup omkring Aarhundredeskiftet / af Anker Mørck

Barndomserindringer fra Slangerup.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1993. Årg. 9. Nr. 5. S. 15-17 : ill..

Emne:  Slangerup

 

91.157 Hagerup Voldsted
Dalgaard, Lasse
En jordrotte fortæller / af Lasse Dalgaard

I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1994. Årg. 10. Nr. 2. S. 5-8 : ill..

Emne:  Hagerup Voldsted / voldsteder / arkæologi

 

91.157 Hagerup Voldsted
Larsen, Christian
Udgravningen i Hagerup / Christian Larsen

I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1992. Årg. 8. Nr. 4. S. 3-5 : ill..

Emne:  Hagerup Voldsted / voldsteder / arkæologi

 

99.4 Jørgensen, Egon V., 1904-1969, Skomager
Jørgensen, Egon V.
Slangerup - før og nu / Egon V. Jørgensen ; illustreret af Anton Kaarup Nielsen

Erindringer om byen Slangerup gennem første halvdel af 1900-tallet.
Optrykt efter: Julemesse-bladet, 1960.
I: Ejegod Tidende : Historisk Forening for Slangerup Kommune. 1993. Årg. 9. Nr. 4. S. 3-12 : ill..

Emne:  Slangerup