Formanden har ordet

Efter flere måneders tvivl om kommunens spareplaner ville have indflydelse på driften af Den gamle Smedje og vores Lokalarkiv er det en lettelse at få bekræftet, at alt fortsætter som sædvanligt.
Der sker ingen ændringer for budgetterne for de næste par år.
Det giver stor ro i det daglige arbejde begge steder.

Vores seneste udflugt fandt sted den 29. september, hvor 64 personer fik en spændende tur med guider, og hvor foreningen traditionen tro var vært ved en frokost i Køges gamle by.

Den 2. oktober fortalte Peder Christensen om Jørlunde filmen fra 1967.
Det var et spændende foredrag  og med et stort fremmøde af vores medlemmer.

Den 13. november skulle Asger Berg have gennemgået historien om Ole Kollerød, men desværre måtte han melde afbud af tvingende grunde.
Vi gjorde hvad vi kunne for at finde en afløser, men dette lod sig ikke gøre. Vi vil arbejde på at gennemføre foredraget med Asger Berg i starten af 2019.

Vores seneste byvandring fandt sted den 14. september, hvor Henny Bøgh under ledelse af Vægterne fortalte om byens historie, efterfulgt af et besøg i Slangerup Kirke.

Nævnes skal det også, at Smedjen og smedehuset har haft mange besøgende, som med stor interesse har fulgt udstillingerne i årets løb.

Til slut vil jeg takke den øvrige bestyrelse, arkivleder Anne-Marie Jørgensen og vores mange frivillige medhjælpere i Smedjen og på Arkivet, samt vores trofaste Vægtere for et godt og positivt samarbejde i 2018.

Jeg ønsker alle medlemmer i foreningen en rigtig Glædelig Jul og på gensyn i 2019.

Jens Lindgreen

 

 

 

 

Ejegod Tidende


Historisk Forenings medlemsblad, der udkommer kvartalsvis, indeholder spændende artikler om Slangerups historie samt nyt om, hvad foreningen er i gang med lige nu.

Forslag til emner, der ønskes optaget i Ejegod Tidende, er meget velkomne. Så hvis der er et emne, du gerne vil vide lidt mere om, kan du kontakte Historisk Forenings Arkiv eller et bestyrelsesmedlem pr. telefon eller E-mail.

Læs artiklen om Slangerup-grisen, der sad arresteret i 8 måneder

Klik på ovenstående 'Bjælke' og du kommer til:
Lokalbibliografi for Nordsjælland.
Klik i feltet 'Søgning', herefter skriver du i Ejegod Tidende
i 'Søgefeltet' efterfulgt af et klik på 'Søg'.
Nu har du så artikeloversigt for
Ejegod Tidende.

Bestil vores titler her


Sæt et eller flere X og udfyld bestillingsformularen. Almindelig portotakst tillægges. 

God læselyst!

Gamle Slangerup Billeder 1-2 kr.10
Gamle Slangerup Billeder III kr.10
Gamle Slangerup Billeder 4 kr.10
Gamle Slangerup Billeder 5 kr.10
Gamle Slangerup Billeder 6 kr.10
Gamle Slangerup Billeder 7 kr.10
Slangerup under besættelsen 1940-45 kr.5
Jubilæumsskrift i anledning af Historisk Forenings 10 års jubilæum kr.5
Jubilæumsskrift i anledning af Hiatorisk Forenings 25 års jubilæum kr. 5
Jørlunde Sogns Historie III kr.10
Hjørlunde Sogns Historie, E. Carstensen Lærer i Skjenkelsø kr.10
Nu rinder solen op kr.1
Min skoletid kr.5
Skolen der blev til rådhus kr. 2
Erik Ejegod 1095 - 1995 kr. 5
Slangerup Landsogn kr. 100
Skoleliv kr. 100