Arkivleder Anne Marie Jørgensen

Om Anne Marie Jørgensen

Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv - og ikke mindst om mine forventninger til arbejdet som arkivleder.

Jeg er 49 år og uddannet fra Københavns Universitet som cand.mag. i historie og europæisk etnologi i 1992. Indtil min ansættelse på arkivet har jeg bl.a. arbejdet med historieformidling Vikingelandsbyen i Albertslund og som lærer i historie på Frederikssund Gymnasium. 

De seneste ni år har jeg arbejdet som folkeskolelærer på Falkenborgskolen i Frederikssund. Sideløbende med dette arbejde har jeg gennemført uddannelsen som folkeskolelærer.

Mit historiske interessefelt er bredt. Jeg har arbejdet meget med formidling af vikingetidens historie, med dansk middelalder og den danske indvandring i Argentina, og sidst har jeg skrevet en lokalhistorisk bog om "Vikingespillene i Frederikssund fra 1952 til 2005".

Trods det daglige arbejde med undervisning i folkeskolen, har jeg bevaret den historiske interesse som en vigtig del af mit liv. Arbejdet på Lokalhistorisk Arkiv er et arbejde, som jeg glæder mig til at udføre. Jeg har stor respekt for det frivillige arbejde som gennem mange år er blevet udført af medlemmer af Historisk Forening, og indtil nu har arbejdet været rart og godt.

I den kommende tid skal både ansatte og frivillige ved de lokalhistoriske arkiver forholde sig til en mulig nedlæggelse af arkiverne. Som mange andre kommunale institutioner er de lokalhistorisk arkiver i spil som en mulig del af kommunale besparelser. Derfor er det endnu vigtigere end hidtil, at vi gør opmærksom på den store kulturhistoriske og historiske værdi, som arkiverne har.

Som arkivleder håber jeg at kunne gøre mit for at sikre arkivernes overlevelse. Men hvordan gør man så det ? Jeg mener, at vi skal gøre arkiverne endnu mere synlige i det daglige liv i Frederikssund kommune.
Arkiverne kan efter min mening både være med til at opretholde de lokale særpræg og styrke den fælles forståelse af at være samlet i en administrativ enhed som den nye Frederikssund Kommune.
Det store arbejde, der gøres på hvert af de fire lokalhistoriske arkiver, er med til at styrke den lokale identitet i alle hjørner af kommunen. En deling af den viden, som gennem mange år er blevet samlet på de lokalhistorisk arkiver, ser jeg som en god mulighed for at øge kendskabet til forskelle og ligheder i Frederikssund Kommune.

Den 1. juni 2009 får Slangerup Lokalhistorikske Arkiv nye åbningstider. Fremover vil der være åbent mandag fra
kl. 9 til kl. 12 og torsdag fra kl. 15 til kl. 18. På den måde håber jeg, at arkivet vil få besøg af de interesserede, der hidtil ikke har haft mulighed for at komme forbi om formiddagen.

Jeg glæder mig til at møde endnu flere af foreningens medlemmer.

                                                                                                    Anne-Marie Jørgensen