Udstillingen

I underetagen af "Den gamle Smedje" er der tre rum. Heraf anvendes de to rum til vekslende udstillinger, mens der i det tredje rum er indrettet en stue fra 1920-1930'erne. 

Den aktuelle udstilling er:

LÆGERNE I SLANGERUP OG ANDET "GODTFOLK" SIDEN 1874

 

Samt legitimationskort fra
besættelsesårene.

 

 

 

"Minibyen" har holdt flyttedag !

Til: Idrætsvej 5
(ved SlangerupIdrætscenter)

Foreningen Slangerup Miniby blev stiftet i 1996 og har til formål at opføre en modelby af Slangerup i målestoksforholdet 1:10. Modelbyen udføres som Slangerup så ud omkring år 1900.

Opførelsen af minibyen sker på frivillig basis og udføres af alle, der har interesse i projektet.

Arbejdet udføres i nært samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen og Frederikssund Kommune.